Bolaget har en annan uppfattning än stadsbyggnadskontoret och byggnadsnämnden.
I fredagens NSD förklarade både byggnadsnämndens ordförande och planchefen Gunilla Selin att det krävs ett tidsbegränsat byggnadslov.
Annan uppfattning
Anledningen är att den i laga kraft vunna detaljplanen från 2008 anger att Hunden är kvartersmark för bostäder, kontor, hotell, butiker och liknande publik användning.
Något utrymme för att göra en parkeringsplats av hela den obebyggda delen av kvarteret finns inte.
Fastighetsbolaget Norrporten har en annan uppfattning.
- Vi har lämnat in ansökan om bygglov för husbyggnaderna och det innefattar allt, även parkeringsplatser.
Så nu behöver ni inte söka bygglov för den tillfälliga parkeringsytan?
- Nej, det har ju funnits parkering tidigare och det framgår tydligt att vi kommer att ha markparkering också när vi byggt de nya husen.
Leif Löfgren förstår invändningarna mot en stor parkeringsplan mitt i stan, men säger:
- Det klart att det vore trevligare om vi kunnat starta bygget direkt, men nu har vi lågkonjunkturen och vi vill vara säkra på hyresintäkterna innan vi börjar bygga.
Saknar hyresgäster
- Rivningsprocessen tar lång tid. När den är klar kan vi snabbare komma igång med bygget. Dessutom skapar vi ytterligare möjligheter till markparkering för centrumhandeln.
Det är de stora kontorsytorna i det nya huskomplexet som ännu inte har några hyresgäster och som försenar.
- Vi känner oss trygga med butikslokalerna. Det blir ingen galleria utan butiker på ett plan om 2 000-2 500 kvadratmeter. Det vi är otrygga med är kontorsuthyrningen, säger Leif Löfgren.
Blir Hunden en parkeringsplats i åratal?
- Det tror jag inte. Det känns inte som åratal. Förhoppningsvis kan vi ro i hamn detta någorlunda snabbt.