I fredags hölls det ett seminarium i Kulturens hus där bland annat aktiva inom kvinnojourer och politiker var inbjudna. Arrangörer var Sveriges kvinnolobby (SKL) som är en ideell organisation. Syftet är att vara en paraplyorganisation för de svenska kvinnorörelserna och arbeta för kvinnors demokratiska förutsättningar och livsvillkor i samhället.
- Vi åker runt till Göteborg, Malmö, Stockholm, Luleå och Almedalen, säger Viveca Holst.
Det främsta målet med arrangemangen är att de organisationer som arbetar med kvinnofrågor av det här slaget ska samverka när det gäller fruimporten.
Sekretessen ett problem
Viveca Holst menar att det är ett problem att Migrationsverkets uppgifter är sekretessbelagda när det gäller män som gifter sig med kvinnor från andra länder och sedan skiljer sig innan två år gått. Då får kvinnan inte uppehållstillstånd i landet och måste återvända till sitt hemland även om hon inte vill det. Männen kan göra så vid upprepade tillfällen.
- Och ingen kontrollera det. Kvinnorna kan inte få ut de uppgifterna eftersom de är sekretessbelagda. Det borde också göras en uppföljning av vad som hände med kvinnorna, säger hon.
De kvinnor från andra länder som lever i en relation där de blir utsatta för våld ska ha rättighet till skydd, anser Carina Diaz från Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks. Problemet är hur skyddsbehovet definieras och hur mycket våld det krävs för att det ska bedömas att det finns ett skyddsbehov.
- Vi måste hålla oss till utlänningsnämndens praxis, säger Greger Malmström från Migrationsverket.
Alla välkomna
De som deltog i den avslutande debatten, Carina Diaz, Viveca Holst samt Greger Malmström och Chitrawan Sandberg, Thailändska föreningens ordförande, var ense om att ett samarbete är eftersträvansvärt.
- Kvinnogrupperna har ofta annan information än Migrationsverket, säger Viveca Holst, SKL.
Chitrawan Sandberg påpekade att alla är välkomna att ta kontakt med föreningen.
- Vi känner till kvinnorna, säger hon.