Förslaget som Petersen presenterade för David Granström, som representerar den 5,421 man starka Facebookgruppen, går ut på att man istället kan anlägga en park på ett område mellan Strandgallerian och Norra hamn.

Att köpa Fritz Olsson-tomten skulle kosta för mycket och dessutom försämra möjligheterna för näringslivet i centrum, menar Petersen.