14 års arbete är nu slutfört för Laponiadelegationen.
Sedan 1996 har Jokkmokk och Gällivares kommuner, länsstyrelsen, Naturvårdsverket och same-byarna arbetat för att få fram ett hållbart förvaltningsförslag till världsarvet.
Parterna är överens om att förvaltningen ska ske gemensamt via en ideell förening med en samisk majoritet. Föreningen ska heta Laponiatjuottjudus, vilket betyder Laponiaförvaltning.
Vad får det här för
praktiskt betydelse?
- Att vi lokalt får förvalta våra nationalparker själva. De har alltid skötts av staten och vi har inte haft någon talan över huvud taget, säger Anna Hövenmark.
Svenska samernas riksförbund (SSR) menar att förslaget är ett viktigt steg för samiskt självbestämmande. Bertil Pittsa från Sörkaitums sameby är nöjd med en samisk majoritet.
- Det är det vi har eftersträvat. Det är renskötselområde och samiska är huvudspråket. Vi säkrar renskötselrätten i Laponia för kommande generationer, säger han.
Underlättar för företag
Det framtida regelverket är också tänkt att underlätta för företag som bedriver turistverksamhet i Laponia.
- Det känns bra att både de näringsidkare som bedriver rennäring och de som har turism som en grund för sina företag, nu får ett erkännande. Detta har varit en viktigt fråga för oss, säger Anna Hövenmark.
Hur stor makt Laponiatjuottjudus kommer få över området rent praktiskt är fortfarande oklart.
- Tanken är att föreningen ska ha makt och bra mycket att säga till om. Vi ska uppfylla Unescos krav på hur världsarvet ska tas om hand, och föreningen är ett sätt att leva upp till de kraven, säger Hövenmark.
Hon är beredd på att att förslaget att samerna föreslås vara i majoritet kan väcka reaktioner.
- Saker som man inte vet något om är alltid provocerande. Den diskussionen tror jag inte blir några större problem att ta, det är fullständigt självklart att det ska vara så när man pratar om en lokal förvaltning. Det handlar om den samiska kulturen och om renskötseln.
Förslaget som är en lunta på drygt 170 sidor har skickats till regeringen. Det ska gå ut på remiss innan slutgiltigt beslut tas under hösten 2010.