Regeringen antar på torsdagen ett lagförslag som innebär att polis och tull ska kunna beslagta misstänkta substanser som inte är klassade som olagliga, men som kan vara på väg att klassas som narkotika, uppger Ekot i Sveriges Radio.

I dag ligger myndigheterna ofta ett steg efter när det gäller klassningen av olika kemiska substanser.

Folkhälsoministern erkänner att det finns en risk att medel som inte borde beslagtas ändå tas om hand men tycker att det är en risk man får ta.

Hon vill också att Folkhälsoinstitutet ska få rätt att söka och köpa misstänkta substanser via nätet så att de kan analyseras. Dessutom föreslås att det högsta straffet för handel med dopningsmedel ska höjas från fyra till sex års fängelse.

Förslaget skickas nu till Lagrådet för granskning.