Den nya sjöfyllerilagen trädde i kraft den 1 juni. Lagen ger kustbevakningen och polisen har rätt att göra kontroller utan att ha misstanke om fylleri. Lagen gäller båtar som går minst 15 knop eller är minst tio meter långa. Den nya lagen innebär att samma promillegränser gäller för dem som framför den här typen av båtar som de som kör bil, 0,2 promille. Liksom tidigare kan kontroller också göras på förare till kortare och långsammare båtar om det finns misstanke om att föraren har en alkoholhalt som överstiger 0,2 promille.

Färre besökare

Att båtfolket har påverkats av den nya lagen märks tydligt i Klubbviken, enligt entreprenören Johan Björklund.
- De senaste åren har vi varje år haft en ökning av antalet besökare. Men i år är det betydligt färre som kommer hit med båt på kvällstid, säger han.
Johan Björklund poängterar att han definitivt inte är positiv till sjöfylleri.
- Nej, jag har själv hört av mig till Kustbevakningen när jag har misstänkt att någon har kört båt berusad. Sjösäkerheten är jätteviktig. Men jag kan inte sticka under stol med att vi har märkt av en kraftig nedgång den här sommaren jämfört med tidigare. Jag kan inte se någon annan orsak än den nya lagen. Men varför är det ingen lag på att alla måste använda flytväst? Helt sjukt att det inte är lag på det, precis som med bälte i bilen. Det skulle få ännu positivare effekter på sjösäkerheten, säger han.
Enligt Johan Björklund är det främst besöken från stugägare som blivit färre.
- Tidigare kanske man gjorde ett spontanbesök i Klubbviken på kvällen. Nu avstår man om man har tagit en öl eller två till maten. Sjötaxi blir för dyrt om man inte är ett stort sällskap.

Artikelbild

| "Jag kan inte sticka under stol med att vi har märkt av en drastisk nedgång den här sommaren jämfört med tidigare. Jag kan inte se någon annan orsak än den nya lagen", säger Johan Björklund, Klubbviken. FOTO: Kurt Engström


Broförbindelse
Johan Björklunds recept för att kompensera minskningen och öka tillströmningen är senare fasta turer med turbåtarna och en broförbindelse till Sandön.
- Om vi ska ha en levande skärgård så måste det vidtas åtgärder för att underlätta för människor att ta sig ut i skärgården och utnyttja dess möjligheter, säger han.
Bror-Einar Johansson driver tillsammans med Lotta Sundling restaurangen Jopikgården på Hindersön.
- Vi har väl inte märkt av någon drastisk minskning. Men visst märker man av att folk är medvetna om den nya lagen och tänker till innan de tar båten om de har druckit, säger han.
Enligt Per Hellgren, vakthavande befäl vid Kusbevakningen region nord, har nio personer rapporterats för sjöfylleri, i Bottenviken från Piteå och norrut, sedan den nya lagen började gälla den 1 juni.
- Jag tror att folk har blivit mer försiktiga. Man har fyllechaufförer till sjöss, på samma sätt som med raggarbilar, i stället för att köra själv när man har druckit, säger han.

Tror du att den nya lagen innebär positiva effekter för nykterheten och säkerheten till sjöss?

- Tacka för det! Medvetenheten om riskerna har blivit större och även antalet olyckor borde minska, säger Per Hellgren.