Tillsammans med Kiruna kommun och bolaget Artic Nova vill Tekniska verken starta en biogasanläggning i Vittangi. Anläggningen planeras ligga i anslutning till det befintliga reningsverket som skulle byggas ut med en helt ny teknik. Tekniken skulle möjliggöra småskalig produktion av fordonsgas.
- Det vore otroligt roligt att ha en pilotanläggning i Vittangi. Det skulle vara ett fantastiskt läroexempel för skolbarn som skulle få se att det går att förvandla bajs till fordonsgas. Gasen skulle räcka till hemtjänstens fordon i Vittangi och Karesuando, säger Lars Törnman.
Helt ny produkt
Bakom den nya tekniken står innovations- och utvecklingsföretaget Artic Nova i Vittangi. De håller på att arbeta fram en småskalig uppgraderingsanläggning för fordonsgas, som ska kunna användas av till exempel lantbrukare, reningsverk och mindre samhällen.
- Som vi ser det kan det bli en riktigt stor produkt, vi har arbetat med den i fem år. Den första färdiga produkten lanseras under hösten, säger Per-Olof Karlsson på Artic Nova.
Företaget siktar på att sälja produkten över hela världen och Per-Olof Karlsson säger att den största marknaden är i Sverige och finns i dag nedanför Stockholm, men expanderar snabbt norrut.
- Det hade varit trevligt om Kiruna kommun fick den första anläggningen, och det vore av stor betydelse för Vittangi, säger han.
Vittangi har ungefär 700 fast boende.
- Det här skulle öppna möjligheter för industrin i Vittangi att blomma ut, säger Lars Törman.
Nej till bidrag
Satsningen på en biogasanläggning beräknas kosta sju miljoner kronor.
Tekniska verken och Kiruna kommun är beredda att satsa tre miljoner och Artic Nova en halv miljon kronor. Resterande 3,5 miljoner har Tekniska verken ansökt om från Tillväxtverkets regionala strukturfondsprogram.
Men Tillväxtverket säger nej.
- Vi ser det här som en ordinarie verksamhet, man håller redan på att testa utrustningen på Alviksgården. Det passar inte in i vårat program för den regionala fonden, säger Inga-Greta Ekblom, handläggare på Tillväxtverket.
Lars Törnman blev förvånad över avslaget.
- Jag är väldigt förvånad och givetvis besviken, men vi ger inte upp. Vi avvaktar under sommaren och funderar på hur vi ska gå vidare, säger han.