Tekniken är bländande i Artapestry 2. Konstigt vore annars när European Tapestry Forum samlar några av Europas framstående vävkonstnärer till en omfattande utställning som visas på Kulturens hus i Luleå. Organisationens mål är att synliggöra vävandet i Europa och i Artapestry 2 har man samlat konstnärer från 14 länder som presenteras med 44 verk och här blandas en rad olika uttryck inom vävkonsten - alla med det goda hantverket som gemensam nämnare. Något som går som en röd tråd genom vävarnas historia, fram till dagens textilkonst. Hantverkets kvalitet har ständigt varit närvarande, oavsett om det handlat om en historisk väv i slott och herresäten - eller ett socialkritisk verk som Raw is war, war is raw av Unn Sönju som finns representerad i utställningen på Kulturens hus konsthall.
Jag antar att det är en oundviklig konsekvens av det mödosamma och tidskrävande arbete som vävkonsten för med sig. Att spendera ett halvår eller år på en väv och sedan presentera ett halvkackigt hantverk går ju liksom inte för sig.

I Artapestry 2 finns verk som doftar av konkretismens strikta formspråk, som i Gudrun Patgers verk Transperent. Här finns också Eilsabeth Rydes verk Flashback som för tankarna till Mondrians konst. Men här finns också motsatsen, som Gabriela Cristus Uvedenrode. Det är ett verk som för tankarna till flickrummens affischer med sitt påtagligt kitshiga uttryck. Samtidigt undgår man inte att förföras av den bländande teknik som ligger till grund för bilden. Det är rasande skickligt - om än inte min "kopp te" som det brukar heta.
Andra, som Gunilla Petersson, blir mer naivistiska i sitt uttryck i verk som Air. Åter andra, som Sarah Perret explosivt måleriska i uttrycket. I hennes verk Le fossile du Noir Aurore går tankarna snarast till det våldsamma måleriet i slutet av 70- och början av 80-talen. Det är suggestivt och tilltalande.
Marika Száraz försöker å sin sida i verket Ensemble att lämna den traditionella vävens form och blir mer skulptural där metallens hårda, blanka yta möter den svarta textilens mjukhet.

Intrycket som Artapestry 2 ger är att den samtida textilkonsten är ganska mångfacetterad i uttrycken, med konsthistoriska lån och blinkningar, samtidskommentarer och estetiska försök.
Allt kanske inte tilltalar i en så bred utställning, men den hantverksmässiga skickligheten är som sagt bländande.