Majoriteten av lönepersonalen har skrivit på en protestskrivelse mot att försvarsmaktsledningen gjort avsteg från regeringsbeslutet 7 från 2005 att FMLOG:s löneadministration ska lokaliseras till Boden.Från att ha varit fem lönekontor finns det bara kvar ett i dag i landet.
Regeringsbeslutet om tryggade jobb innebär att det byggdes om löne- och reseproduktion med rätt kompetens, lokaler och teknik. I dag hotas 45 lönejobb, 25 lönearbetare är anställda av FMLOG som sedan hyr in 19 konsulter från Proffice. Alla jobbar med löneadministration.
Ny löneavdelning
- I maj fick personalen kännedom om ett informationsbrev från HR Centrum om utökade resurser med 37 nya befattningar, bland annat en ny löneavdelning, säger Marie Nilsson-Lundberg, gruppens taleskvinna.
HR Centrum söker dessutom controllers inriktade mot löneprocessen. Till personalens förvåning är kvalifikationerna i annonsen densamma som vid deras löneavdelning, eller de arbetsuppgifter som redan finns inom försvarsmakten. Det nnya ekonomiredovisningssystemet som Boden redan jobbar med i dag borde fungera lika bra fortsättningsvis här som i Stockholm, enligt personalen.
- Vari ligger besparingarna att anställa nytt folk om det redan finns en etablerad löneavdelning i försvarsmakten. Ska vi ha två stycken?
Personalen känner sig överkörda trots sin upprepade vilja att samarbeta vad gäller utveckling och produktanpassning, rutiner och arbetsuppgifter.
- Vi undanhålls all information och upplever i dag att det sker ett smygöverföring till Stockholm där all personaladministration och nu löneadministration ska skötas som vi tolkar det av HR Centrums anställningsplaner, säger Marie Nilsson-Lundberg.
Det finns inte enligt personalen någon dialog med FMLOG Löneadministration i frågan från Högkvarterets sida.
- Vi känner oss bara överkörda. Är detta likabehandling och ett värdegrundsarbete inom försvarsmakten, säger personalen.
Redan i måndags fick kommunalrådet Olle Lindström två skrivelser till stadshuset. Lindström säger att han gav den ena handlingen till generaldirektören Ulf Bengtsson som besökte Boden samma dag medan andra skrivelsen diariefördes först i går.
Förvånad
- Vi vill uppmärksamma vår tuffa situation för politikerna och blev förvånad över hur skrivelsen hanterats, säger Marie Nilsson-Lundberg.
Oppositionen får information om försvarsmaktens flyttplaner efter söndagens val:
- Jag försöker inte mörka någonting. Jag agerade förra gången och vi kommer kräva besked även nu. Jag har informerat alliansen och tänkte ta det med oppositionen på måndag när vi har gruppledaröverläggningar, säger Lindström.
NSD har sökt FMLOG-chefen Ulf Nordlander men inte lyckats nå honom för en kommentar.