Alla inom försvaret, yrkesmilitärer och civilanställda, måste i framtiden vara beredda att åka på utlandstjänst. ÖB skickade i somras ut ett brev till alla anställda och krävde besked.
Senast den 20 september skulle personalen lämna in sitt svar.
- En 100-procentig svarsfrekvens innebär att 800 anställda ska svara. Fortfarande saknas omkring 100 svar. Vi försöker nu kontakta dem, men vet att vissa är utomlands, bland annat i Afghanistan, säger Stefen Kärner på I 19.
Fullmaktstjänst
Av de anställda där är omkring 135 civilanställda.
- Vissa enstaka har sagt nej, men det är inte många. Några är civilanställda och några är militärer. De återfinns inte inom någon speciell grupp. Men vi måste kvalitetssäkra deras svar så att det inte skett något missförstånd.
En del yrkesofficerare har fullmaktstjänst. Det innebär att försvaret inte kan avskeda dem. Försvaret kan dock skicka dem till olika förband, men bara inom Sverige.
ÖB vill att de tar tjänstledigt från sina fullmaktstjänster och frivilligt går med på internationell tjänstgöring. Stefan Kärner vet inte hur många det rör sig om på I 19 och vad de har svarat.
Förutom de anställda kräver ÖB även svar från reservofficerarna.
- Totalt med dem handlar det om 2 000 personer. De är svårare att kontakta, för en del är bosatta utomlands. Arbetsgivaren kan inte tvinga dem till internationell tjänstgöring, men när de kallas in till försvaret på till exempel repövning så gäller samma regler för dem som för ordinarie personal, säger Stefan Kärner.
På A 9 är de 176 yrkesofficerare och 10 civila.
Oklart läge
- Vi har inte fått svar från mellan fem och tio anställda. Vi ringer runt och har fått tag i några, som skickat svar, så de ligger väl hos Posten, säger Mats Nilsson, personalchef.
En anställd på A 9 har hittills sagt nej till internationell arbetsskyldighet.
- Med reservofficerare är det drygt 400 som ska svara, men där är läget mer oklart, säger Mats Nilsson.
På fredag ska förbanden meddela Försvarsmakten centralt vilka som sagt ja, nej och vilka som inte svarat.
- Försvarsmakten centralt tar sedan över handläggningen. Den 14 oktober ska de ha berett och tagit in allt underlag. Då fattar de beslut vilka vägar de ska gå med anställda som fortfarande säger nej, säger Stefan Kärner.
Officersförbundet har tidigare aviserat att de är beredda att gå till Arbetsdomstolen om försvaret säger upp personal på grund av att de sagt nej till internationell arbetsskyldighet.