PITEÅ Marken på Lövholmens gamla sågverksområde i Piteå är förgiftad.
Det dödliga giftet dioxin har påträffats på ett flertal platser inom området och kommer troligen från impregneringsverksamhet som genomfördes för flera decennier sedan.
- Det vi befarat har tyvärr blivit besannat. De som orsakat miljöspillet måste ta ansvar för att föroreningarna avslägsnas, säger Mikael Ferm, miljöinspektör i Piteå kommun.