Kalix Motorklubb har i många år arrenderat fas-tigheten i Vånafjärden, där de bedriver motorsport och halkövning.
Klubben ingår i projektet "The European Extreme Demo Center" som nu har avslutats.
Planerna är att i och med detta projekt, investera i en utbyggnad av anläggningen, där av intresset för att köpa anläggningen.
Har reserverat sig
Kommunstyrelsens förslag är att kommunfullmäktige säger ja till att sälja anläggningen i Vånafjärden för
40 100 kronor till föreningen, samt att köpet ska vara genomfört när deras arrendetid går ut vid årsskiftet 2012/2013.
Carl Otto Gählman (OBER) har reserverat sig mot beslutet med motiveringen att han anser att beslutsunderlaget är "otroligt dåligt", att kommunen har gjort markinköp i området, att kommunen inte kan gynna en förening på det planerade sättet samt att avskrivningar skulle ligga kvar på kommunen.
Nu återstår att se vad kommunfullmäktige, som sammanträder på måndag, säger i frågan.