Högkvarterets avsikt är att flytta ingenjörkompaniet från Boden till Ing 2 i Eksjö. Flytten ska vara genomförd till 1 januari 2012.
En av de saker som ingenjörkompaniet övar här uppe är vinterförmåga och förflyttning över forsande vatten. Den förmågan är unik och likartade övningsmöjligheter finns inte att tillgå i närheten av Eksjö.
Svåra förhållanden
För att kunna upprätthålla en sådan förmåga måste Ing 2 komma upp till norra Sverige och öva ordentlig med viss regelbundenhet, menar Nils Johansson.
- De måste komma upp och öva under svåra förhållanden. Om den utbildningen uteblir blir konsekvensen att andra förband får svårigheter att ta sig över forsande vatten.
Nils Johansson påpekar även, att det skiljer sig mycket att jobba i kyla. Både människor och materiel påverkas.
- Kylan påverkar alla förbandstyper, men framför allt ingenjörerna som speciellt jobbar med mark och terräng. Ta bara en sådan sak som att ploga. Det är en teknik som man också måste lära sig, men i södra Sverige behöver de inte ploga. I vintras såg vi konsekvensen av att man inom järnvägen avvecklat den förmågan. När det kom mycket snö hade de inte resurser att klara av snön.
Konsekvenser
Och följden blev kaos i tåg och pendeltågstrafiken.
- Lite kan man se kopplingen till oss, säger Nils Johansson.
Flytten av ingenjörverksamheten får också konsekvenser för I 19:s möjligheter att samöva med den förmågan. Antingen måste de åka väldigt långt för att samöva eller tvärtom.
Det råder osäkerhet kring IED- och dykverksamheten på I 19. IED är hemmagjorda sprängladdningar. Den kompetensen är jätteviktig, påpekar Nils Johansson.
- Det såg vi inte minst förrförra veckan, säger han och syftar på orsaken till att soldat Kenneth Wallin stupade i Afghanistan.
Andra arbetsuppgifter
Den pansarterrängbil Wallin satt i körde på en bomb.
IED- och dykverksamheten ska utredas vidare även om ingenjörkompaniet flyttar.
Andra länder kommer till I 19 i Boden för att öva arbete i forsande vatten vintertid. Nils Johansson tror att det kommer att bli svårt för regementet att kunna tillmötesgå sådana förfrågningar i framtiden om ingenjörkompaniet flyttar.
- Även om en viss kompetens finns bevarad så har den personal som blir kvar omskolats och har andra arbetsuppgifter.