Skogsstyrelsen bedriver ett utbildningsprojekt via EU:s landsbygdsprogram. På endagsutbildningen "Skogsbränsleaskan hör hemma i skogen" fanns deltagare från värmeverk, massa- och pappersbruk, kommunen, länsstyrelsen samt skogsägare.
Näringsämnen
Kursledare är Svante Larsson, som normalt jobbar som distriktschef/biträdande regionchef, Skogsstyrelsen.
- När man gör de här uttagen av biobränsle blir det en stor borttillförsel av näringsämnen från skogen.
Den mesta näringen i trädet finns i grönmassan, i grenar och topp.
- Det man vill är att få en återtillförsel av aska, som är en biprodukt vid eldning i värmeverk. Även massa- och pappersbruk eldar biobränsle, säger han.
Återtillförsel av aska görs i mellersta och södra Sverige och är nu på gång i Norrbotten.
Om inte askan, som innehåller kalcium, kalium och magnesium, återförs blir skogsmarken känsligare för försurning.
- Uttagen av biobränsle ökar och då blir det viktigare. Det finns också reglerat i skogsvårdslagen, säger Svante Larsson.
"Intressant utveckling"
Anders Gunnarsson äger företaget Dala Skogsvitalisering, som är enda entreprenören norr om Dalälven, när det gäller askåterföring.
- Det måste återföras mer näring, säger han.
Allan Larsson från Piteå äger blandskog i norra Västerbotten.
- Jag tycker det här är en intressant utveckling.
Det behövs också en kompensation av kväve vid uttag av biobränsle. Det finns mycket kväve i granskogens barr.