Sjön innehåller bland annat 200 kilo kvicksilver som till stor del härrör från LKAB:s gruvverksamhet rapporterar Sveriges Radio Norrbotten.

Sveriges geologiska undersökningar (SGU) blir huvudman för saneringen som är nödvändig för att förhindra att miljögifter sprids bland annat till Torneälven.