Försvarets högkvarter informerade för ett par veckor sedan facken om avsikten att lägga ner de två ingenjörskompanierna på I 19, i praktiken är bara ett igång inom grundorganisationen, och flytta dem till Eksjö. Högkvarteret skickade vidare ärendet till den politiska nivån, försvarsdepartementet.
Allan Widman, riksdagsledamot och ledamot i försvarsutskottet, tog i sin fråga till försvarsministern upp förra regeringens proposition om försvarsmaktens inriktning. Rege-ringen slår där fast att det behövs utbildningskapacitet i norra Sverige för utbildning av ingenjörsförband, för att säkerställa kompetensen att kunna uppträda i subarktisk miljö.
Beslut ska fattas snarast
Försvarsministern framhåller i sitt svar att det är Försvarsmakten själv som bestämmer den närmare utformning som är nödvändig för att statsmakternas krav på operativ militär förmåga ska kunna uppfyllas, grundat på riksdagens och regeringens beslut om insatsorganisationens utformning.
Beslutet ska fattas så snart som möjligt, när svaret analyserats och när chefen för produktionsledningen, general Göran Mårtensson kan ta det.