- Det är tyvärr ganska vanligt att det blir så här i den här typen av utredningar. Även om vi har ett IP-nummer så måste vi kunna knyta bombhotet till en specifik dator - och även om vi hittar den datorn måste det kunna bevisas vem det är som har skickat bombhotet för att åtal ska kunna väckas. Det kan vara svårt om flera personer har haft tillgång till datorn, säger Norgren.
Kan det vara någon som utifrån har hackat sig in i polisens nätverk och skickat meddelandet via polishusets IP-adress?
- Det har vi kontrollerat och det finns ingenting som tyder på det.
Hittar inte mejlet
Som NSD har berättat har datorexperter från Rikskriminalen samlat in de 38 datorer i polishuset som var uppkopplade på internet vid tidpunkten för bombhotet. Datorernas innehåll har kopierats genom så kallad spegling. Rikskriminalens utredare har sedan gått igenom den textmassa som har speglats från datorerna för att hitta mejlet med bombhotet. Men man har kammat noll. Hotmejlet har inte hittats.
- Det ser inte ut som att vi kan komma längre, säger Bosse Norgren.
Innebär det att förundersökningen läggas ned?
- Det är förundersökningsledaren, åklagare Pär G Lindell, som bestämmer det.
Som ett "sista halmstrå" i utredningen har Rikskriminalens utredare begärt ut loggfilerna för www.nsd.se, NSD:s hemsida. Bombhotet skickades i ett nyhetstips via den hemsidan. Loggfilerna visar alla besök på www.nsd.se.
Källskyddet
Men NSD:s chefredaktör, Anders Ingvarsson, vägrar att lämna ut loggfilerna med hänvisning till källskyddet. Det är en grundlagsskyddad rättighet att anonymt lämna uppgifter till massmedia. Det är straffbart för den som tagit emot en sådan anonym uppgift att avslöja källan.
- Källskyddet och vår trovärdighet är det viktigaste vi har. Vi kan inte riskera det ens i det här syftet, säger Ingvarsson.
Kan det inte tyckas märkligt att du inte samarbetar med polisen och gör allt som krävs för att kunna avslöja vem som har bombhotat tidningen?
- Vi samarbetar med polisen så långt det är möjligt. Men alla som vänder sig till oss i förtroende ska kunna vara säkra på att få vara anonyma om de så vill.
Enligt Anders Ingvarsson förs nu en dialog med polisen och jurister om hur man kan hjälpa till med utredningen utan att äventyra källskyddet. 
Bombstyrkan
Det var på morgonen onsdagen den 27 oktober som NSD nåddes av bombhotet.
Klockan 13.00 beslöt polisen att utrymma hela Mediehuset. Först på kvällen, efter att polisens speciella bombhundsstyrka flugits upp från Stockholm och sökt igenom lokalerna utan att hitta någonting misstänkt, kunde arbetet i Mediehuset återupptas.
IP-numret (ett identifikationsnummer som är unikt för en dator eller en grupp datorer) spårades och visade sig tillhöra Polismyndigheten i Norrbotten.