- Om jag inte trodde på detta så vore det ren dårskap att göra köpet, säger flygstationschef B-O Lindgren.

Swedavia, det som tidigare var Luftfartsverket, ställer liksom Kallax cargos ledning sitt hopp till lax och krabbor från Norge. B-O Lindgren hävdar att tiden talar för Luleå.

Ett fiasko
- Fiskodlingarna i Norge flyttar allt längre norrut och på så sätt stärks Luleå geografiskt. Det blir betydligt kortare väg att köra laxen hit till Norrbotten än till Oslo.

Artikelbild

| Visst tror vi på flygfrakten. Swedavia, genom Peter Oscarsson och B-O Lindgren, tar nu över stafettpinnen från Kallax cargo.FOTO: Kurt Engström

Och blir det ett norskt genombrott så har Lindgren räknat på vad som väntar.

- Det blir i så fall frågan om minst tio avgångar i veckan från Luleå. Når vi dit så är jag övertygad om att det kan vara proppen ur.

Till dags dato har de uppblåsta flygfraktplanerna i Luleå ändat i ett fiasko. De stora framgångarna har uteblivit. Facit - några enstaka fraktlandningar. Kallax cargos avgående vd Lars Karbin har svårt att hålla tillbaka besvikelsen.

- Det här har varit lättare sagt än gjort. Det stora genombrottet har låtit vänta på sig, vilket innebär att ägarnas tålamod inte har varit det bästa på sistone.

Reservkapacitet
Den utrustning som Swedavia nu köper av Kallax cargo för runt 28 miljoner kronor är den som är kopplat till lastning av fraktflyg. Exakt samma utrustning finns redan i dag hos Swedavia, men enligt B-O Lindgren är det nödvändigt att det finns en dubblett.

- Det är ett krav som fraktbolagen ställer, helt enkelt att det ska finnas reservkapacitet. Om vi inte köpt det här från Kallax cargo hade det sålts till någon annan, vilket innebär att vi helt stängt dörren för flygfrakt i Luleå. Nu säkrar vi den möjligheten.