De nya reglerna att utomeuropeiska studenter måste betala för högre utbildning i Sverige får omedelbara konsekvenser.
LTU har tappat 44 procent av sökanden till internationella linjer men är trots tappet ett av de universitet som klarat sig bäst, rapporterar SR Norrbotten.
Under 2010 hade LTU 1010 sökanden till de internationella linjerna, att jämföra med 565 i år.

Minskning i hela landet

Riskstatistiken visar att antalet antagna till internationella mastersutbildningar i Sverige har minskat med 58 procent.
Även i andra länder där studieavgifter har införts, som i Danmark och Nederländerna, har antalet sökande sjunkit kraftigt.