Det är i väntan på att överklagan ska behandlas som restaurang Allstar alltså tillfälligt får fortsätta att servera alkohol.

När det gäller indragna serveringstillstånd börjar beslutet i vanliga fall att gälla direkt - och inte som brukligt i många andra typer av beslut, efter att överklagan har behandlats. Men personerna bakom Allstar begärde i samband med överklagan att förvaltningsrätten skulle inhibera beslutet och så blev det alltså.

"Betydande olägenheter"
I sitt beslut skriver förvaltningsrätten att det i vanliga krävs att det är sannolikt att beslutet kommer att ändras, men i fallet med restaurangen skulle det innebära betydande olägenheter.

Artikelbild

| Torrläggning på gång. Den populära sportbaren Allstar förlorar sitt alkoholtillstånd efter upprepat slarv med skatteinbetalningar, bråk och överservering.FOTO: Bengt-Åke Persson

I sin begäran skrev man från Allstars sida bland annat att en konkurs skulle vara oundviklig och att samtliga 50 anställda skulle förlora jobbet om res-taurangen inte längre kunde servera alkohol.

Som restaurangen ville
Luleå kommun motsatte sig att beslutet ändras men förde inte fram några uppgifter för att bestrida Allstars särskilda skäl och förvaltningsrätten beslutade därför enligt vad restaurangen ville.