Under gårdagen meddelade Lulebos styrelseordförande Kjell Mickelsson i ett brev att han inte kommer att ställa upp för omval. Även om han hade valt att ställa upp hade han fått svårt att bli omvald. På en presskonferens i dag meddelade koncernstyrelsen att de inte har något förtroende för Kjell Mickelsson vilket innebär att han förmodligen inte blivit omvald.
Påhopp

Kjell Mickelsson lämnade i går kväll över ett brev till NSD där han förklarade varför han valt att avgå.

"Mina motiv till detta var bland annat Karl Petersens påhopp i media på Eva Bergström och Camilla Hansen" skrev han i brevet.

Artikelbild

| "Jag ställer inte upp för omval i Lulebos styrelse", säger Kjell Mickelsson och riktar samtidigt en råsop till kommunalrådet Karl Petersen.FOTO: Elisabeth Hedman

"Jag står inte bakom en ledarstil som hänger ut och kränker människor. Jag ser ett mönster i detta och arbetarkommunen måste verka för att våra etiska riktlinjer blir ett förhållningssätt i det fortsatta arbetet, och att de etiska reglerna skall styra vår verksamhet", skrev han vidare som kritik mot kommunalrådet Karl Petersen.
"Käbbel"

Om kritiken säger Karl Petersen så här:

- Jag har ingen kommentar alls. Det där är ett käbbel som inte handlar om sakfrågan.

Svårt bli omvald

Lotta Lindgren (MP) var föreslagen till ledamot i Lulebos nya styrelse. Men eftersom hon var lekmannarevisor när de omstridda avtalen tecknades så kommer hon inte att få ingå i styrelsen.

Artikelbild

| "Jag ställer inte upp för omval i Lulebos styrelse", säger Kjell Mickelsson och riktar samtidigt en råsop till kommunalrådet Karl Petersen.FOTO: Elisabeth Hedman

- Hon kommer att få svårt att bli omvald i fullmäktige. Det är min bedömning, säger Karl Petersen (S).

Styrelseledamoten Ingvar Edelswärd (S) kommer däremot att få fortsätta. Han valdes in i Lulebos styrelse efter att pensionsavtalen tecknats. Kjell Mickelsson (S), Krister Hammarbergh (M) hoppade av i helgen. De övriga politiker som satt i styrelsen då avtalen tecknades hade redan innan pensionsaffären avslöjades sagt att de inte skulle ställa upp för omval.