När byggnader och områden rivs upptäcks ofta jord som förorenats av till exempel olja. Det kan röra sig om stora mängder som måste fraktas bort för behandling.

Därför har nu Tekniska verken i Kiruna AB har tecknat ett avtal med SAKAB, som är Sveriges största behandlare av farligt avfall. Avtalet innebär att Kiruna avfallsanläggning byggs ut för att kunna ta emot stora massor under stadsomvandlingen.

- Det är viktigt att den här behandlingsanläggningen finns etablerad i regionen för att slippa långväga transporter, säger Peter Niemi, vd på Tekniska verken i Kiruna AB i ett pressmeddelande.

I förlängningen kan Kiruna avfallsanläggning komma att serva stora delar av regionen.

- Vi ser att Kiruna med sin placering ligger mycket lämpligt med en möjlig marknad i hela Nordkalotten, säger Thomas von Kronhelm, chef för efterbehandling på SAKAB.