Beslutet fattades när kommunstyrelsen i Kalix sammanträdde under förmiddagen. En konsekvensanalys av nedläggningen ska presenteras inför kommunfullmäktige när beslutet ska tas där.