Energitekniskt Centrum i Piteå är en samarbetspart i det nya forskningscentret. Genom det akademiska samarbetet kan tre olika förgasningstekniker studeras, förutom LTU och Umeå universitet, handlar det om KTH och Chalmers.

Det gemensamma målet för alla tre är att utvinna energi och drivmedel från biomassa. Målet är att fasa ut de fossila bränslena och därmed minska klimatpåverkan genom en drastisk sänkning av koldioxidutsläppen.

För Gebart kom det formella beslutet om att LTU ska leda det nya nationella forskningscentret, inte som någon överraskning. Beskedet var väntat, men formalia och underskrifter från alla parter har tagit en del av tiden.

- Det är ett jättestort program. Från början är det en liten skala som sedan byggs ut. Det handlar om en budget på 60 miljoner per år, säger Gebart.

Han förklarar att det handlar om mycket pengar, vilket också leder till krav på aktiviteter. Hans uppgift blir att hålla ihop arbetet samt se om de olika forskningsprojekten kan dra nytta av varandras rön.

Sedan många år tillbaka pågår försök vid Energitekniskt Centrum i Piteå, med att få fram nya drivmedel.

Enligt Gebart har en kvarts miljard satsats där bland annat på experimentsutrustning runt Piteå de senaste 7-8 åren.

- Vi har apparater. Nu får vi råd och tid att göra något. Få utdelning på det förberedande arbetet.

Är utnämningen ett tecken på att ni har lyckats?

- Absolut. Det är ett hedrande uppdrag för LTU, ETC och Umeå universitet att få leda samarbetet.

Nöjd är han också med att andra insett möjligheterna med förgasningstekniken. Vilket lett till att medel avsatts just till det området, bland annat från Energimyndighetens, olika universitets och företags sida.

När kan vi se resultat?

- I nästa vecka, säger han och skrattar lite.

-. Det är full fart på verksamheten. Nu får vi chansen att gå lite mer på djupet.

Forskningsprogrammets första etapp omfattar två år med en budget på drygt 58 miljoner. Totalbudgeten är på 540 miljoner under tio år.