Redan 2006 tog Luleå kommun ett beslut om att bygga en broförbindelse till Sandön vid Tjuvholmsundet. Sedan dess har mycket hänt.

För att skona den känsliga naturen på Sandön ändrades förbindelsen till en cykelbro.

Sedan blev det bistra tider och när pengarna tog slut sköts bron på framtiden.

Besviket kommunalråd
2009 begärde länsstyrelsen stora förändringar i utformningen på bron och fallet gick till mark- och miljödomstolen i Umeå.

Nu har domstolen gått på länsstyrelsen linje. Kommunalrådet Karl Petersen som länge drivit på ett beslut om brons byggande är besviken.

- Det är ingen rimlig hållning, tycker jag. Vi bygger en bro som klarar både kommunikation med fritidsbåtar och trafiken till ön, säger han.

Miljödomstolen ifrågasätter i sin dom samhällsnyttan såväl som säkerhetsaspekterna med bron. Bland annat anses gångavståndet till det populära Klubbviken för långt. Även det långa cykelavståndet in till Luleå anses minska intresset för utflykter.

Bron kommer också hindra den intensiva trafiken av fritidsbåtar genom sundet menar domstolen.

Tvivlar på en bro
Men framför allt ifrågasätter domstolen hur bron kommer att hindra en eventuell räddningsinsats på Germandöfjärden. Varken fartygen Viscaria, Valkyria eller Victoria kommer med en bro att kunna ta sig igenom sundet, utan måste i stället runda hela Sandön vid en nödsituation.

En av de hårdaste pådrivarna för en broförbindelse har varit Mårten Ström (S), tidigare ordförande i tekniska nämnden. Han börjar nu tvivla på bron.

- Tanken med en bro var att få fler besökare till Klubbviken. Nu får vi ändra spår och i stället kraftigt öka båttrafiken. Pengarna som var tänkt till brobygget kan vi i stället lägga dit.

Avvaktar överklagan
Bygget av bron och kostnader runt omkring beräknas gå på 25 miljoner kronor. Dessa pengar finns redan med i planeringen för kommande år.

- Bron är väldigt viktig. Den ligger i budgeten för 2013, säger Karl Petersen.

Om kommunen nu kommer att överklaga miljödomstolens beslut återstår att se

- Vi avvaktar väl och får se när vi får läsa resultatet från miljöprövningen, säger Karl Petersen.