Det handlar om den detaljplan som ska medge att NCC och HSB kan bygga de två tiovåningshusen i Södra hamnen, nedanför Statoil.

Länsstyrelsen slog i fjol ner på två fel i kommunens handläggning, och upphävde detaljplanen.

Då överklagade kommunen till regeringen, som tog ställning på torsdagen:

Artikelbild

| Här är de två höghusen på en skiss från 2008. 55 lägenheter är planerade.Skiss: Tirsén & Aili

Två personer har klagat
Överklagan avslås - detaljplanen är upphävd.

- Det är bara att backa och göra om, säger Kaj Hedstig (S), ordförande i byggnadsnämnden.

Det innebär att stadsbyggnadskontoret måste göra både ett detaljplaneprogram och en miljöprövning - och det kommer att försena projektet avsevärt.

- Det är svårt att säga hur länge, men det brukar ta ett år sådant här, säger Kaj Hedstig.

Jesper Josbrant tror att det kan ta ännu längre tid innan HSB och NCC kan sätta igång med bygget av husen, som ska innehålla 55 lägenheter. De två personer som klagat på den här detaljplanen lär göra det med den nya också.

Och om ärendet ska ända till regeringen igen uppskattar Josbrant att det kan dröja ända till våren 2014 innan projektet kan starta.

Andra byggen på gång
- Då har det gått sex-sju år från idé till färdiga hus. Det är inte optimalt att vi sitter fast i projekt på det här sättet, säger han.

Samtidigt pekar Josbrant på att HSB har andra byggen på gång, till exempel Lulsundsberget.

- Vi har projekt ute, och det är viktigt att det byggs i stan, säger han.

Höghusen i Södra hamnen var från början tre till antalet, men HSB och NCC bantade projektet. Förutom husen är tanken att det även byggs en cirkulationsplats i korsningen Rådstugatan - Sandviksgatan - Södra hamnleden.

Länsstyrelsens skäl till att upphäva detaljplanen var två. Dels att kommunen inte gjort någon miljöprövning, trots att marken är mycket förorenad. Dels att kommunen inte gjort något detaljplaneprogram, trots att husen kommer att förändra stadsbilden på ett omfattande sätt.