Två tobisgrisslor lättar från den gamla lotskajen och drar iväg över vågorna. Vinden är svag medan John Sundvall, ordförande i Rödkallens stug- och intresseförening, går längs kajens ena sida.

- Vi är måna om att det görs något, säger han.

Plötsligt trampar han i luft - och ramlar. Ett nytt hål har uppstått då fyllnadsmassorna satt sig. John Sundvall reser sig upp och borstar av benen.

Artikelbild

| Erland Wennberg, 75, har stuga på Brändöskär. Han tror att ön kommer att bli ett andningshål för många Luleåbor, och gillar satsningen. Hundarna heter Mira och Zzotti.

- Det är bara en tidsfråga innan någon dräper sig, säger han.

Stålsponten har rostat av. Bassängen blir grundare då marken rasar in. Betongen har vittrat på den gamla kasunen, som håller på att rasa ut i havet. Det är inte konstigt att Rödkallens rykte försämrats bland båtfolket i Luleå de senaste åren.

Lite rädd
En gång var den skärgårdens populäraste utflyktsmål - nu är besökarna nästan omöjliga att hitta.

- Jag tror att man är lite rädd att gå hit. Det är synd, för Rödkallen är skärgårdens pärla, säger John Sundvall.

Artikelbild

| Infartsleden till Småskär breddas.

Men det finns stora planer för Rödkallens hamn. 11,5 miljoner kronor är avsatta genom beslut av Tillväxtverket. Hamnen ska totalrenoveras och infartslederna muddras. Turbåtar, som Kungsholm, ska kunna lägga till och transportera ut besökare från centrala Luleå.

Det här har John Sundvall sett fram emot. Men efter möten med tjänstemän på kommunen har han blivit orolig.

Artikelbild

| Trollerisundet muddras.

- Vi har fått höra att beslutet om bron över Tjuvholmssundet kan sätta käppar i hjulet för det här. Det vore otroligt olyckligt, säger han.

Broprojektet
Det var den 10 juni som Miljödomstolen sade nej till bron över Tjuvholmssundet.

Artikelbild

| En gång populäraste utflyktsmålet.

Bron är en del i det större projekt som även omfattar Rödkallen och många andra skärgårdssatsningar (se faktaruta).

Fritidsförvaltningen i Luleå är projektägare för skärgårdssatsningarna. Helén Wiklund Wårell, fritidschef, uppger att Miljödomstolens besked kan påverka projekten i Luleå.

Artikelbild

| John Sundvall är bekymrad.

Bron till Sandön är den stora delen i projektet med sina 20 miljoner kronor. Om de pengarna försvinner ur projektet så påverkar detta Tillväxtverkets uppväxling av pengarna, vilket innebär att budgeten krymper.

- Blir inte bron av så fattas det kommunal medfinansiering. Det påverkar helheten i projektet, men vilken del som påverkas är inte klart, säger Helén Wiklund Wårell.

Artikelbild

| John Sundvall promenerar på lotskajen i Rödkallens gästhamn. Några turbåtar kommer knappt längre på grund av hamnens förfall.

Optimist
Hon hoppas att skärgårdssatsningarna ska bli av.

Antingen genom att kommunen överklagar domen om bron, och får bygga den. Då kan projektet fortgå enligt plan. Om bron inte ska byggas så kanske politikerna kan ta pengarna från brobygget och lägga dem på de övriga projekten.

- Jag är optimist, säger Wiklund Wårell.

Socialdemokraterna i Luleå har tidigare varit helt inställda på att alla satsningar ska bli av. Kommunalrådet Karl Petersens inställning är att kommunen ska bygga bron till Sandön.

På Brändöskär går Erland Wennberg, 75, med sina två hundar Mira och Zzotti.

Han och frun Inga-Greta njuter av sjöbrisen och de filéade abborrarna som de äter i den egna stugan.

Erland Wennberg tycker att skärgårdssatsningarna är bra, och han hoppas att de blir av.

Andningshål
- Det finns så många öar här. Alla är intressanta. Det här blir nog ett andningshål framöver för många stadsbor.