Den 9 juni tog Sveriges regering beslutet att förlänga den svenska insatsen på Sicilien med tre månader.

Försvarsmakten bestämde då att F 21 skulle ta över och förvalta det arbete som redan är påbörjat på basen Sigonella som ligger vid foten av berget Etna på Sicilien.

- Vi har haft tre veckor på oss att rekrytera, utbilda och förbereda oss. Det har varit intensivt och jag vill verkligen rikta ett stort tack till både personal och anhöriga som har ställt upp på detta. Det har givetvis varit en uppoffring att riva upp planerade semestrar, säger överste Fredrik Bergman som ska leda operationen.

Artikelbild

När media bjöds in till F 21 för att möta några som ska åka ner fanns inga stridspiloter närvarande. Deras identiteter skyddas i vanlig ordning på grund av en ständig hotrisk.

Däremot fanns annan personal på plats. Stabspersonal och informatörer, bland annat.

Simon Sakari ingår i flygbassäkerhetsplutonen. Hans jobb blir i korthet att vakta flygplanen när de inte är i luften.

- Vi kommer ju att befinna oss på en flygbas som i sig är bevakad. Men nattetid vill man ha svenska ögon som vaktar svenskt materiel, säger han.

Han gjorde nyligen lumpen på F 21 och fick därefter erbjudande om en kontraktanställning.

Nu blir det skarpt läge direkt med utlandstjänstgörning i en Natoledd operation.

- Det som varit roligast är att se det engagemang som finns. Det har varit ett otroligt driv.

Hur är känslan att åka ner?
- Den är bra. Det känns fint att få vara en bricka i en viktig insats.

Blir det bra betalt?
- Jag vet faktiskt inte. Det är ju en del tillägg för utlandstjänstgörning, men inte blir vi rika. Om man bara bryr sig om pengarna så ska man nog söka sig till att jobba i gruvan, säger han.