Ett världsarv förpliktigar. Ett världsarv av Gammelstads kyrkstad kaliber inte minst. Cirka 400 stugor med omkring 550 rum och kyrkan som majestätiskt tronar där alla uppförsbackar möts. Stugorna har stått där i hundratals år och har överlevt tack vare ett kontinuerligt underhåll. Men trots det övergripande målet med världsarv, att skydda och bevara för kommande generationer, finns det stugor som förfaller.

- Det svider i mitt hjärta när de inte sköts om på rätt sätt. Det finns säkert många olika skäl till varför det sker, säger Kjell Lundholm, författare och ordförande i Nederluleå hembygdsförening.

Intresset saknas
Det kan till exempel vara dödsbon där intresset inte alltid finns, ägare som bor långt bort eller krångliga regler. Men det sistnämnda tror inte Kjell Lundholm är en viktig del i problemet:

Artikelbild

| Kjell Lundholm visar en dörr som är i original. Enligt vetenskapen är utformningen ett arv från faraonernas Egypten. Enligt folktro ett eldspjut som skulle hålla onda krafter borta.

- De stugor som förfaller är snarast "herrelösa", ägare finns men saknar intresset. Och det är inte lätt att sätta in tvingande åtgärder eftersom stugorna är en form av lös egendom. Församlingen äger ju marken stugorna står på, säger Kjell Lundholm.

Han visar NSD runt bland kyrkstugorna och pekar på resultatet av bristande eller felaktigt underhåll. Färg som flagar och därmed släpper in fukt, tak och skorstenar som inte följer reglerna och trappor som naturen håller på att ta över.

Än kan den räddas
Rundvandringen slutar vid en stuga som bara har antydningar av den rödfärg den en gång var målad i. Taket är gammal otät tjärpapp och fukten kryper in i träet i den nedre delen.

- Än går den att rädda, men om inget görs snart är den utom hjälp, säger Kjell Lundholm bekymrat.

Artikelbild

| Maj-Britt Westerberg pysslar om sin kyrkstuga.

En stuga som behöver pysslas om och också får den nödvändiga omvårdnaden finns alldeles intill kyrkan.

Maj-Britt Westerberg från Sandnäset utnyttjade en solig dag till underhåll.

Artikelbild

| Färgen spricker och ger fukten fri lejd.

- Jag åker hit någon gång då och då över dagen. Men det är inte så lätt att underhålla stugan, reglerna är jättekrångliga.

Anna Hedkvist, som har hand om kyrkstugeregistret hos Nederluleå församling, pratar med många ägare.

Artikelbild

| De har stått här i hundratals år, kyrkstugorna i Gammelstads Kyrkstad.

Olika kategorier
Hon ser flera olika kategorier av ägare och där finns inte sällan också orsaken till att vissa stugor får ett bristande underhåll. Det finns änkor som inte kan själva, men inte heller har råd att anlita hjälp, ägare som ärvt stugan men saknar intresse eller ägare som "gör som de alltid har gjort" och bortser från reglerna.

- När jag pratar med ägare som inte vill eller kan föreslår jag att de ska sälja stugan, säger Hedkvist.

Artikelbild

| Färgen är på väg bort och stugan är på väg "ner" i marken. Grunden syns inte ens längre. Mossa växer på dörren. Än går stugan att rädda, men skadorna är illavarslande och förfallet är på väg att ta över.FOTO: Simon Eliasson

- För de som är nyblivna ägare och har köpt sin stuga fullt medvetna om vad det innebär vårdar den också.