I Kiruna genomfördes vräkning av familjer med totalt åtta barn första halvåret 2011. Det är flest i Norrbotten. Som jämförelse kan nämnas att Stockholm under samma period hade 21 avhysningar av barnfamiljer.

Även första halvåret 2010 toppade Kiruna listan med fyra barn berörda av vräkning. Gunborg Flygare är en av gruppcheferna i individ-, familj- och biståndsgruppen inom socialförvaltningen i Kiruna. Hon ser en trend på senare tid.

- Det finns en ökning och jag tror också det hänger ihop med den svåra bostadssituation som råder. Hyresvärdarna är längre inte lika villiga att se genom fingrarna när regler inte efterföljs vilket leder till fler vräkningar generellt.

Artikelbild

| Foto: Bjˆrn Lindgren / SCANPIX / Kod 9204 FOTO: BJ÷RN LINDGREN / SCANPIX

700 riskerar vräkning i år
Det var år 2007 regeringen offentliggjorde målet om nollvision vad gäller vräkningar där barn är inblandade. De första åren efter att regeringen slog fast nollvisionen minskade antalet verkställda vräkningar av barn till som lägst 618 år 2009.

I fjol steg siffran något och om årets utveckling fortsätter riskerar över 700 barn att ha drabbats av vräkning vid årets slut.

Statistiken visar att första halvåret i år har totalt 358 barn i landet berörts av vräkningar. Det innebär en ökning med nio procent jämfört med samma period i fjol.

Myndigheter ingriper
- Det är väldigt bekymmersamt att antalet barn som vräks ökar, det är ett problem som vi måste göra mer åt, säger barnombudsman (BO) Fredrik Malmberg.

Artikelbild

| Foto Hasse HolmbergFOTO: Hasse Holmberg / SCANPIX

Barnombudsmannen har kallat socialchefen och socialnämndens ordförande i tio kommuner till samtal i höst, bland andra Luleå och Kiruna. Det är en blandning av kommuner med ett framgångsrikt arbete för att hindra att barn vräks och i sådana där utvecklingen går åt fel håll.

- Där man jobbar strukturerat, förebyggande och har ett klart samarbete mellan socialtjänsten, hyresvärdarna och kronofogden lyckas man mycket bättre än där man inte har det, säger Fredrik Malmberg.

Artikelbild

Förlorar tryggheten
Catherine Johnsson, pressansvarig för Barnombudsmannen, beskriver att dessa uppbrott från hemmiljön är mycket påfrestande och barnen förlorar många gånger trygghet i form av vänner och klasskamrater.

- Syftet med mötet är inte att läxa upp kommunerna utan det ska ses som ett sätt för erfarenhetsutbyte samt hitta lösningar för att förhindra vräkning av barnfamiljer, säger Catherine Johnsson.

Artikelbild

| Rädda Barnen konstaterar i en rapport att antalet fattiga barn i Kalix ökar. På två år hade siffran stigit till 316 barn - och den fortsätter att öka.<_Bildtext Fotobyline>FOTO: JANERIK HENRIKSSON </_Bildtext Fotobyline>

"Inte alltid en fråga om pengar"
Socialförvaltningen har som uppgift att främja social trygghet. När åtgärder ska vidtas där barn finns med i bilden skall det tas extra hänsyn. Om det finns en hyresskuld skickas ärendet över till socialförvaltningen som i sin tur tar kontakt med de berörda.

- Ofta ordnar hyresgästen upp sin situation - i andra fall inte. Det är självklart mycket beklagligt när barn blir inblandade men vi följer upp varje enskilt fall och inga barn ska sakna tak över huvudet. Viktigt att poängtera är också att det inte alltid är frågan om pengar och utebliven hyra utan det kan ha brutits mot andra regler, säger Gunborg Flygare.

Efterlyser resurser
Hittills i år har tre familjer i Kiruna vräkts.

Gunborg Flygare berättar att en av familjerna fick hjälp av socialförvaltningen att hitta nytt boende medan de andra två familjerna ordnade boende på egen hand. Man håller också regelbundna möten med Kiruna Bostäder men Gunborg Flygare beskriver samtidigt läget som "allvarligt" och en förbättring krävs.

- Vi har önskat en till resurs, en bostadskonsulent, som kan hjälpa till med just dessa frågor. Min förhoppning är att fallen med barn inblandade ska kunna fångas upp i ett mycket tidigare skede för att till varje pris undvika en vräkning.