Förvirrad av vägskyltar på både svenska och samiska? Vänj dig. Skyltstolpen har plats för ännu fler språk.

Nu kan det bli en tredje skylt - på meänkieli.

- I dag ska vägskyltar finnas på finska och samiska vid behov. Men vi tycker att meänkieli också ska omfattas av kulturminneslagen som bestämmer detta, säger Ingrid Johansson Lind, generaldirektör på Institutet för språk och folkminnen.

Artikelbild

| Svensk och samisk vägskylt vid Krokvik norr om Kiruna. Blir det en tredje skylt på meänkieli?<_Bildtext Fotobyline>FOTO: Peter Pääjärvi</_Bildtext Fotobyline>

"Försvenskade namn påhitt"
Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) ska nu utreda deras lagförslag.

- Det handlar om att bevara vårt minoritetsspråk. Gamla ortsnamn får inte gå förlorade, säger Erik Kristow, politiskt sakkunnig på kulturdepartementet.

Om regeringen går vidare med lagförslaget blir det riksdagen som tar ett beslut.

- En del försvenskade namn på byar är rena rama påhitt. Problemet är att de vinner hävd allt eftersom tiden går så vi måste göra någonting, menar Birgitta Rantatalo på Svenska tornedalingars riksförbund.

Artikelbild

Kan det inte bli förvirrande med trespråkiga skyltar?
- Nej, det tror jag inte. Nog kan det väcka irritation i början men förstår man idén bakom så tror jag att man accepterar det lättare, säger hon.

De norrbottniska vägskyltarna är också en fråga för Trafikverket.

- I många byar är folk inte ens ense om stavningen så det finns problem. Ortsnamnet måste alltid godkännas av Lantmäteriverket, säger Eleonor Persson, trafikingenjör på Trafikverket.

Finns det någon gräns för hur många språk en skylt kan ha?
- Börjar vi prata om tre språk så har vi nog närmat oss en gräns.

Miljontals kronor
Skyltbytena kostar flera miljoner kronor, enligt Eleonor Persson. En nota som Trafikverket får ta.

- Därför är det viktigt att allt utreds så noga som möjligt så att det inte blir fel.