Exakt vad som ska skärpas kan hon i dag inte ange, men det kan handla om införandet av licenser för vissa ämnen, anmälningsplikt och åldersgränser, framhåller hon.

Ask vill också ytterligare se över vapenlagstiftningen. Speciellt frågan om ammunition.