Rysslands militära flygaktivitet har ökat markant kring norra Norge. Nato har övat flera gånger i Norrbotten. Ryssland snabbmoderniserar sina amfibie- och luftlandsättningsförband och sätter upp minst en arktisk brigad. Nato har flyttat sitt i Norge viktigaste högkvarter från södra till norra Norge. Ryssland övar landstigningsoperationer och USA ska öva i Östersjön oftare.

Militär spänning
Listan på varsel om en ökad militär spänning i Norrbottens omedelbara närhet kan göras lång. Och Piteåboende Lars Gyllenhaal, ledamot av Svenska militärhistoriska kommissionen, är oroad över bristen på kunskap och debatt kring det som sker.

- Jag tror det är svårt att påstå att det är givet att det blir skjutande. Men det satsas miljarder dollar i militär uppladdning och det går fort, säger Lars Gyllenhaal.

Artikelbild

Kamp om Arktis
Både nya och gamla vapenplattformar placeras strategiskt i flera länders Arktiska områden. Vapenplattformar som många gånger drivs av kärnkraft och bär kärnvapen. I en forcerad uppladdning ökar riskerna för olyckshändelser.

- Det är en kamp om Arktis och de militära inslagen är tydliga. Men det är väldigt tyst om det som händer, säger Lars Gyllenhaal.

Medvetenheten viktig
Han konstaterar att förutsättningarna för dialog är goda. Det är därför viktigt att så många som möjligt blir medvetna om vad som händer och att därmed debatt skapas.

- Jag har ingen patentlösning som minskar den spänning som håller på att byggas upp. Men ska vi stilltigande sitta och titta på det som händer eller ska vi lyfta frågan och genom diskussioner och debatter försöka få till en ändring, frågar Lars Gyllenhaal.

- Jag hoppas verkligen att fler tar till sig att det sker en upprustning runt Arktis. Vare sig vi vill eller inte är vi en del av Arktis och därmed en del av maktkampen om gas, olja och militärt inflytande.