- Därblir det mer framtidsinriktat, vi kan testa nya saker som inte är färdiga på samma sätt. Vara mer innovativa, säger Wolfgang Birk, forskare vid LTU.

Små plattor
Kanske har du sett en skylt och ett blinkande sken i marken när du åkt E 4 längsRosvik? Eller när du har passerat Alvik? Om du inte märkt av något är det kanske inte så konstigt. Projektet iRoad har i första hand handlat om att testa på vilket sätt man kan öka trafiksäkerheten. I marken läggs små plattor, som med en inbyggd dator kan kommunicera om förhållandena på vägen.

- Vi kan få fram information om vägen och fordonet som kör där, vi kan veta hur trafiken flyter, hur stor intensitet det är. Vilket i sin tur gör att vi kan se hur man borde utforma vägen på ett bättre sätt. Skapa trafiksäkerhetslösningar helt enkelt. Sen handlar det nu om att ta detta ett steg längre, och se hur vi ska kunna sända denna information vidare till bilisten, säger Wolfgang Birk.

Artikelbild

| Wolfgang Birk och Arne Gylling jobbar med iRoad på LTU. Plattan läggs vid vägkanten och sänder information om förhållandena på vägen.

Via mobilen
Men hur denna information ska kommuniceras är ännu inte löst.

- Man skulle kunna få informationen via sin mobiltelefon. Men då måste man få med telefonoperatörerna. Och vi fortsätter att sprida information om det här för att få in fler parter. Vi jobbar tillsammans med Ericsson till exempel, för att se vad det finns för lösningar som skulle kunna vara aktuella, säger Arne Gylling projektledare för iRoad.

Projektet har pågått sedan 2009 och under den tiden har man lärt sig mycket om hur de små plattorna fungerar i trafikmiljö. Framförallt hur de klarar kylan och vintern. Sträckan på E4 vid Rosvik är nu färdigtestad och därifrån tog man med sig mycket viktig kunskap.

Klarar vintern
- Vi har bland annat lärt oss hur den tål vintern och nu har vi lyckats göra så att den klarar plogningarna. 75 procent av plattorna försvann första vintern för att vi inte visste hur vi skulle placera dem. Nu är det 90 procent som överlever och tio procent som försvinner, säger Wolfgang Birk.

Artikelbild

| Wolfgang Birk och Arne Gylling jobbar med iRoad på LTU. Plattan läggs vid vägkanten och sänder information om förhållandena på vägen.FOTO: Bengt-Åke Persson

I september ska tekniken testas vid rondellen vid LTU. Vad som kommer att testas vill man ännu inte riktigt berätta, men uppger att det kommer bli mer framtidsinriktat än tidigare tester.

Hur många vägar som i framtiden kommer ha dessa markeringar vet man inte. Uppgiften för LTU är att ta fram tekniken, sedan är det upp till andra parter att föra ut den på marknaden.

Artikelbild

| Snart kan man se denna skylt vid rondellen vid LTU.FOTO: Bengt-Åke Persson

Kommer det inte vara omöjligt att få allt det här att fungera?
- Vem hade för 15 år sedan kunnat tro att vi skulle ha telefoner där man skulle kunna skicka e-post och titta på tv. Det kanske blir samma sak här, att vi om 15 år säger att det här var ju busenkelt, säger Wolfgang Birk.