BODEN De nuvarande produktionsproblemen i Bodens biogasanläggning beror på att människor slarvar med sorteringen av matavfallet. Porslin, hårdplast med mera har passerat krossen och skapar nu störningar i rötkammaren, som måste tömmas.
Kommunen har därför problem att leverera fordonsgas i tillräckliga mängder.

Efter att dåligt sorterat matavfall har passerat krossen i nästan sju års tid har nu stora mängder främmande föremål hamnat i rötkammaren med tillhörande rörsystem, ventiler och pumpar. Dessa föremål orsakar störningar i kammaren och korkar igen rör och ventiler.

Måste tömmas
- Vår anläggning var den första i Sverige där matavfall samrötas med avloppsslam. Vid utformningen av själva rötkammaren och dimensioneringen av tillhörande kringutrustning togs det för liten hänsyn till att den här typen av problem kunde uppkomma, säger Ove Andersson, avdelningschef på Tekniska förvaltningen.

Artikelbild

| Dåligt sorterat matavfall orsakar driftstörningar i Bodens biogasanläggning.FOTO: Kurt Engström

Det innebär att rötkammaren måste tömmas och rengöras. Eventuellt måste också den maskinella utrustningen åtgärdas.

- Vi tittar liksom övriga biogasproducenter även på att införskaffa utrustning som avskiljer felaktigt sorterat avfall innan materialet pumpas till rötkammaren.

Tankning dröjer
Tidsåtgången för insatsen beräknas till cirka 4 veckor.

Dessutom pågår slutförandet av backupanläggningen för naturgas, liksom planeringen för uppförande av ytterligare en rötkammare.

- Vi räknar nu med att naturgasen ska kunna tankas under slutet av september. All tankning av personbilar kan tyvärr inte ske förrän dess, säger Ove Andersson.