Det senaste exemplet är utbyggnaden av Klubbviken, badparadiset i Luleå skärgård som stött på patrull (se annan artikel).

Ingen bristvara
Jan-Erik Jaensson låter som han håller på att få blodstörtning.

- Det är tragiskt! Det finns en enorm potential men vi ska inte få utnyttja den. Det vi behöver är fler hotell, fler stugor, fler turbåtar, fler visioner. Det sista vi behöver är fler reservat. 23 procent av Norrbottens yta är reservat eller nationalpark. På den ytan ryms Skåne, Halland, Blekinge och Gotlands län. Tystnad och skyddad natur är ingen bristvara här.

Artikelbild

| Klubbviken i Luleå skärgård. En pärla som helst bör vara som den är, enligt länssstyrelsen och Luleå kommuns miljökontor. Åsikter som väcker ilska i turismbranschen.foto: pär bäckström

Hämmande
NSD har tidigare skrivit om kritiken, som i första hand kommit från kommunalråden i fjällkommunerna Kiruna, Gällivare och Jokkmokk.

- Det råder ingen tvekan om att alla reservatsbildningar hämmar utvecklingen för oss på ett kraftfullt sätt, sa Gällivares kommunalråd Tommy Nyström i en NSD-intervju förra året.

Jan-Erik Jaensson jämför med hur nationalparkerna gjorts tillgängliga i Nordamerika.

- Där har man en kontrollerad kommersialism, med omfattande guidning och så vidare. En del av de pengar som turismen genererar går tillbaka till nationalparkerna och används för utveckling. Här får man knappt göra någonting i parkerna. För vem är det vi skyddar områdena om vi inte kan komma åt dem?

Artikelbild

| Klubbviken i Luleå skärgård. En pärla som helst bör vara som den är, enligt länssstyrelsen och Luleå kommuns miljökontor. Åsikter som väcker ilska i turismbranschen.foto: pär bäckström

Potentialen finns
Jaensson reagerar också på situationen för Ronny Landin, vars satsning på Jokkfalls fiskecamp riskerar att haverera eftersom allt färre laxar tar sig upp i Kalix älv på grund av omfattande fiske i havet och i älvmynningen.

- Det är väldigt synd. Folk från utlandet är berett att betala stora pengar och fisketurismen genererar mycket mer pengar än vad man får ut av laxen om den fångas i havet.

Artikelbild

Jaensson berättar att besöksnäringen i Sverige har som mål fördubbla omsättningen till år 2020.

- För Norrbottens del innebär det en ökad årsomsättning med tre miljarder, vilket motsvarar 2500 jobb. Men då måste vi få möjlighet att använda länets potential.

Tvärstopp
Jan-Erik Jaensson kastar sig också in i debatten om strandskyddslagen.

Landshövding PO Eriksson har ju bland annat JO-anmälts av Naturskyddsföreningen för att han delat ut dispenser från strandskyddet.

- Vi har jobb åt människor i det här länet, men vi har problem med att få folk att flytta hit för det finns inga bostäder. Om vi då ska bygga bostäder ska vi ju bygga där folk vill bo, eller hur, och var vill folk bo? Jo, vid vattnet. Men där är det tvärstopp. Hur är det möjligt, med allt vatten vi har?