Luleå kommun förbereder just nu för en utförsäljning av Klubbviken och arbetar därför med att ta fram en ny detaljplan för området.

Nuvarande arrendatorn Brändö konferens vill gärna köpa. Men villkoret är att man får bygga ut.

Ny stugby
I det nya detaljplaneförslaget finns bland annat en ny stugby inritad längst i öster vid den så kallade bastun och ett hotell med konferensbyggnad intill nuvarande byggnad.

Artikelbild

| Mats-Åke Bygdemark.

Men både länsstyrelsen och kommunens eget miljökontor är kritiska till exploateringen av Sandön.

- Naturen har inte påverkats sedan ön steg ur havet. Tallarna på sanddynerna är en sällsynt företeelse. Vissa tallar är 300 år gamla. Kanske mer, säger Örjan Spansk, kommunekolog.

Unika arter
Enligt Örjan Spansk är miljön på Sandön mycket känslig och flera unika arter finns i tallskogen och på de öppna lavhedarna. Redan i dag kan kommunen se spår av hur olovlig körning förstört naturen på ön.

- De här lavhedarna är mycket slitagekänsliga. Stugorna i sig kanske inte stör miljön, men man flyttar människornas rörelser närmre de känsliga områdena, säger han.

Artikelbild

Dessutom menar miljökontoret att försäljning och utbyggnad hotar allmänhetens tillgång till ön. Enligt Mats-Åke Bygdemark, miljöchef, är detaljplanen helt utformad efter en köpares önskemål.

- Vi är inte emot idén på att ytterligare exploatera, men allmänheten ska också ha tillgång till pärlan. Och då kan inte allt privatiseras.

Riksintresse
Sandön har i dag inte någon annan skyddsklassning än att den är av ett riksintresse. Länsstyrelsen pekar i sitt utlåtande att flera områden på ön kan bli naturreservat i framtiden