Det är LKAB som sanerar det gamla gruvområdet för att göra området byggbart för bland annat bostäder.

Massorna från Luossavaara blir ett första storskaligt test för den anläggning som Tekniska verken utvecklar vid återvinningscentralen tillsammans med företaget Sakab.

Behöver bankgaranti
Här ska massorna krossas, sorteras och renas genom olika metoder. De renade massorna läggs i den vanliga deponin medan föroreningarna läggs i särskilda celler.

- Massorna från Luossavaara visar att det är en verksamhet som kommer att behövas i vår kommun, säger Ulf Nygren, projektchef vid det kommunala bolaget Tekniska verken.

Nu behöver Tekniska verken miljötillstånd för både mellanlagring och slutlig deponi.

Enligt miljöbalken måste det finnas pengar som kan säkra att massorna tas om hand om även i fall bolaget skulle komma på obestånd. För varje ton lagrad volym måste det finnas bankgarantier på 1 000 kronor.

Därför behöver bolaget en bankgaranti från ägaren Kiruna kommun.

Bara början...
Tekniska verken har redan en borgen från Nordea på fem miljoner kronor och den behöver utökas med en kommunal borgen på 20 miljoner kronor för deponin och tio miljoner för mellanlagringen.

Kommunen föreslås ta ut en årlig avgift på två procent av borgensbeloppet, vilket innebär 600 000 rakt ner i kommunkassan.

De stora inkomsterna kommer från att LKAB betalar för reningen och lagringen av massorna från Luossavaara och det är bara början.

En bra affär
Det är stora områden som ska avvecklas i samband med stadsomvandlingen och många gamla föroreningar som kommer i dagen.

- Det här är utan tvekan en bra affär, säger Ulf Nygren.

Enligt Ulf Nygren kommer den planerade deponin att rymmas innanför återvinningsstationens stängsel och inte kommer påverka Kirunas nya centrumetablering.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja bankgarantin, men inte förrän efter en lång debatt där bland andra centerpartiseten Gunnar Selberg hade synpunkter.

- Jag tycker inte att kommunen ska leka affärsmän. Det är en risk som borde ligga på LKAB, säger han.