Bulava-roboten är tänkt som grunden i Rysslands kärnvapenstyrkor till åtminstone 2045.