Tanken är att inkomsten inte ska avgöra vem som kan driva ett fall. Därför finns möjligheten till rättshjälp.

Men inkomstgränsen för vem som får stöd går vid 260 000 kronor om året. Den har inte ändrats sedan 1999.

Det syns i statistiken. 2000 beviljades 14 242 personer rättshjälp. Förra året var den siffran 7 160.