På fem år har 1 300 lägenheter ur Lulebos bestånd sålts ut, nu senast i augusti då 382 stycken lägenheter på Örnäset avyttrades till Svenska bostadsfonden till en kostnad av 182 miljoner kronor.

På måndagens kommunfullmäktige ansattes kommunalrådet Karl Petersen hårt för att fler folkvalda inte fått delta i beslutsprocessen.

En stor fråga
Rättvisepartiets Jonas Brännberg pekar på att det i Lulebos bolagsordning står att kommunfullmäktige ska få ta ställning till om "beslut i verksamheten fattas som är av principiell betydelse eller annars av större vikt".

- När man säljer egendom för flera hundra miljoner kronor. Då är det en stor fråga. Åtminstone kommunstyrelsen borde tillfrågas, säger han.

- Det känns konstigt när hyresgästerna plötsligt får läsa i tidningen att deras hus bytt ägare.

Vänsterpartiets Bertil Bartholdsson håller med.

- En liten krets har sålt ut för hundratals miljoner kronor. Det känns faktiskt förnedrande, säger han.

Talat med jurist
Jonas Brännberg har även talat med en jurist på Sveriges kommuner och landsting som medger att i större affärer ska kommunstyrelsen tillfrågas. Men Karl Petersen menar att detta handlingsutrymme finns inom ägardirektivet som Lulebo redan fått från kommunfullmäktige.

- Fullmäktige har i sina direktiv gett Lulebo en ram på mellan 9 000 och 11 500 lägenheter. Detta innebär att bolaget utan krav på överprövning får besluta av kommunfullmäktige får besluta om köp, försäljning och nyproduktion av bostäder, säger han.

Miljonprogram
Enligt Karl Petersen är kommunen en för stor aktör på bostadsmarknaden i Luleå, med 82 procent av alla hyreslägenheter. Dessutom är försäljning nödvändig för att klara av det renoveringsbehov som finns.

- Vi har ett stort miljonprogram som ska renoveras på kort tid. Det kan inte betalas med hyran, säger Karl Petersen.

Jonas Brännberg kan inte se problemet med ett stort kommunalt bostadsbolag.

- Ni håller på att förstöra Lulebo genom detta, säger han.