Efter ett beslut i EU-kommissionen om att laxfiskekvoterna i Östersjön ska halveras tar Havs- och vattenmyndigheten till ett radikalt grepp.

Det är fisket med linor och krok i Östersjön som ska fasas ut, enligt förslaget. Fisket bedrivs i Blekinge, Kalmar, Skåne, Östergötland och på Gotland.

Nästa år får 40 procent av laxkvoten fångas med krok och 60 procent med fällor efter Norrlandskusten. År 2013 är krokfisket borta och 100 procent av laxkvoten fångas i fällor.

Artikelbild

| Framtidens yrkesfiske efter lax kommer att bedrivas med fällor efter Norrlandskusten. Detta om ett nytt förslag från Havs- och vattenmyndigheten blir verklighet. Förslaget lär få hård kfitik i södra Sverige.

- Fiskarna i södra Sverige får ett år på sig att ställa om sitt fiske. Vi tar till det här greppet huvudsakligen för att vi ska kunna ha koll på vilket bestånd det fiskas på. Fisket i Östersjön bedrivs på starka, svaga och odlade laxstammar utan kontroll. Fiskar man efter kusten vet man vilken stam man fiskar på och då kan vi bedriva en effektiv förvaltning av laxfisket, säger Martin Rydgren, utredare vid enheten för biologisk mångfald och fiske.

Vinnarna finns i norr

I södra Sverige lär det bli uppror medan vinnarna är kustfiskarna bland annat i Norrbotten, som lär kunna fylla sin kvot utan problem.

- I fjol togs 75 procent av den svenska kvoten i Östersjön så visst blir det skillnad för kustfiskarna i Norrbotten, säger Dan Blomqvist.

I Norrbotten har det de två senaste åren varit en hård debatt om laxfisket. Bland andra turismentreprenören Ronny Landin i Jokkfall har stridit hårt mot det laxfiske som bedrivs med fällor i älvmynningarna.

- När kustfiskarna fyllt sin kvot så måste de sluta fiska. Det här är bra för kustfisket, det är bra för älvfisket och det är bra för laxen, säger Dan Blomqvist.

"Starka krafter"

I förslaget ingår också ett utökat rapporteringskrav på yrkesfiskarna. I stället för att redovisa sina fångster månadsvis skriftligt ska de i framtiden rapportera n dem elektroniskt.

- Det här är bara ett förslag men jag tror det kommer att gå igenom. Det finns starka krafter som jobbar för det, säger Blomqvist.