Majoriteten av de utförsäkrade förlorar också flera tusen kronor varje månad. En dryg tredjedel har förlorat över 5 000 kronor i månaden. Nästan lika många, 27 procent, har förlorat över 2 500 kronor i månaden.

Rapporten bygger på intervjuer med 320 slumpvis utvalda medlemmar som utförsäkrats.

Han tycker att det är en förbättring att en tiondel av de utförsäkrade har fått jobb, jämfört med hur det såg ut tidigare.

Kristersson anser att det är bra när de som har arbetsförmåga får ett arbete.

Försäkringskassans siffror visar att knappt tio procent av de personer som nådde maxgränsen i sjukförsäkringen under 2010 arbetar i dag, medan de flesta har återvänt till sjukförsäkringen. Av de 53 708 personer som utförsäkrades under 2010 var det 61 procent som antingen blev kvar i sjukförsäkringen eller återvände efter en tid hos Arbetsförmedlingen.

17 069 personer hade inte återvänt till sjukförsäkringen i slutet av augusti i år enligt Försäkringskassans senaste uppföljning. Av dessa var det 4 885 personer som arbetade, alltså cirka 9 procent av de utförsäkrade. Cirka 7 200 personer var kvar hos Arbetsförmedlingen i program med aktivitetsstöd, medan 1 400 var öppet arbetslösa och 1 426 personer var inskrivna på Arbetsförmedlingen utan aktivitetsstöd. 2 158 personer lämnade Arbetsförmedlingen av annan anledning än arbete.