Därmed går delegationen emot Naturvårdsverket, när den beviljar tillstånd för de 314 vindkraftverk som utgör den första etappen av projektet.

Beslutet kan fortfarande överklagas, men byggandet får trots det starta omedelbart.

Investeringen i etapp beräknas uppgå till mellan 15 och 20 miljarder.