I måndags klubbade kommunfullmäktige igenom ett beslut om 1,6 miljoner kronor årligen extra till skärgårdstrafiken de kommande tre åren.

Och redan dagen efter var vinnaren i upphandlingen utsedd: Brändögruppen, som bland annat driver Klubbvikens havsbad.

- Det känns jättebra för verksamheten så klart. Nu har vi jobb på våra båtar i åtta år framöver, sa Göran Widén, vd för Brändögruppen, till NSD i tisdags.

Artikelbild

Överst: Här är underlaget som politikerna fattat beslut om, där det tydligt framgår att upphandlingen och beslutet om extramiljonerna gäller 2012-2014.

NSD kontaktade fritidsförvaltningen för att reda ut över vilken tid anbudet egentligen gällde för.

- Det som gäller är precis som tidigare år. Upphandlingen gäller tre år med möjlighet till förlängning i två år, sade Ronald Gustafsson, utredare på fritidsförvaltningen.

Erkänner misstag

När NSD granskar fallet visar det sig att politikernas beslutsunderlag skiljer sig från det underlag som Brändögruppen grundat sitt anbud på.

Artikelbild

| Karl Petersen.

Politikerna beslutade om extra pengar under åren 2012-2014, med möjlighet för kommunen att förlänga avtalet med 1+1 år.

I underlaget som gått ut till entreprenörerna står det tydligt att avtalet är från 2012-2017 med möjlighet för kommunen att förlänga med 1+1 år.

Artikelbild

I går erkände fritidschefen Helen Wiklund-Wårell att man gjort ett misstag.

- Det har varit många diskussioner under en lång tid, fram och tillbaka, säger hon.

Artikelbild

Under: Här är underlaget som bland annat Brändögruppen rättat sig efter. Det står tydligt att tidsspannet gäller trafiken för sex somrar (2012-2017).

Nytt beslut

Tanken med den längre tiden för driften var att kommunen skulle få in fler anbud. Men någonstans på vägen ändrades detta. Politikerna fattade ett beslut på felaktiga grunder men kommunen tänker ändå skriva avtal med Brändögruppen på sex år, enligt Wiklund-Wårell.

Artikelbild

- Nu skriver vi sex år med entreprenören. Sedan får vi lösa de sex åren. Egentligen är det inte så stor skillnad. Om man räknar in de två år som kommunen har möjlighet att förlänga avtalet med så är det bara ett år som skiljer.

Men förutsättningarna för det politiska beslutet var annorlunda?
- Det beror på hur man tolkar det. Jag kan förstå att det uppfattas så. Men jag har egentligen ingen kommentar till detta.

Artikelbild

Hur ska ni lösa det?
- Det får vi se då. Men det kan bli så att blir ett nytt politiskt beslut som säger sex år eller ett nytt beslut som säger att det blir pengar det sjätte året.

Erbjudas kortare avtal

Artikelbild

Karl Petersen blir tagen på sängen när NSD informerar om misstaget och kommunens inställning. Han håller inte med fritidschefen om att det är en liten skillnad.

- Det finns en skillnad mellan det som står i fullmäktigehandlingarna och det som står i avtalet. Det överensstämmer inte med fullmäktigebeslutet. Hela fullmäktige måste informeras om den nya situationen.

Artikelbild

Karl Petersen säger att Brändögruppen ska erbjudas det kortare avtalet som tagits i fullmäktige.

- Om de inte går med på det avtalet måste det handlas upp igen. Antingen en ny upphandling eller så måste det fattas ett nytt beslut i fullmäktige. Vi får hitta en väg ur det här.

För Göran Widén är förutsättningarna självklara:

- Vi har hela tiden utgått från att det är 6 + 1 +1 år som gäller. Alla våra ekonomiska beräkningar innan vi lämnade in anbudet bygger på detta. Jag utgår från att allting är klart även om vi inte skrivit på något kontrakt ännu, säger Widén.

Läs mer i dagens NSD.