LULEÅ Det finns nästan ingen is i Östersjön och Bottenviken ännu. De senaste 20 åren har det enligt SMHI varit en jämförbar issituation vid två tillfällen: 1991 och 2000.

Vanligtvis är innerfjärdarna islagda vid jul efter Norrbottenskusten, och även längre ut till havs brukar isen ha börjat lägga sig.