Syftet med Tekniska verkens avfallsanläggning är att lagra förorenade jordmassor och rengöra dem. Efterfrågan är stor till följd av stadsomvandlingen.

Men nu har anläggningen tagit emot för mycket förorenad jord enligt miljöchefen Margareta Bergman.

– De har agerat fel i och med att de har tagit in för mycket massor. De har överskridit tillståndet, säger hon till P4 Norrbotten.

Artikelbild

| Förorenade jordar vid Luossavaara fraktas bort för behandling i den nya anläggning som håller på att utvecklas i Kiruna.FOTO: HANS STERNLUND

Men Mats Nilsson som är teknikchef vid Tekniska verken håller inte med.

- Jag tror att det bygger mycket på en tolkningsfråga. Vi har ett tillstånd att ta emot och köra in 20 000 ton förorenade jordmassor och vi har kört in totalt 23 000 ton jordmassor. Men av det är en väldigt stor del inte att klassa som en så stor förorening att det bör ligga inne på området, de ska alltså transporteras ut igen, säger han till P4 Norrbotten.

Det är oklart när avfallsanläggningen kan börja ta emot jordmassor igen.