LULEÅ Det behövs fler småbåtsplatser i Luleå. Läget är akut, anser fritidsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen. Mellan 200 och 600 nya platser behövs, men endast ett 50-tal av dessa kan skapas genom att lägga ut fler bryggor i befintliga hamnar.

Förvaltningarna begär nu 1,35 miljoner kronor för att köpa in bryggor och hyra ut dem till hamnföreningarna.

Det stora behovet måste dock lösas genom att bygga fler hamnar. Därför måste man utreda var de ska ligga och göra nya detaljplaner för de områdena. Denna utredning ska vara klar inför att fullmäktige tar investeringsplanen för 2013 till 2015.