LULEÅ Fritidsnämnden får inget extra tillskott för att skapa 50 nya båtplatser i Luleå. På grund av den stora bristen på båtplatser hade nämnden begärt 1,35 miljoner kronor till att lägga ut fler bommar i befintliga hamnar. Men kommunstyrelsens arbets- och personalutskott sade nej till begäran. Fritidsnämnden får lösa frågan inom nämndens egen budget.