De sex spårljusövningsprojektiler som föll av från en transport i Bodenområdet har ännu inte hittats, trots intensivt letande.

Försvaret hoppas att de har tagits om hand av en vänligt sinnad själ.

Men om det är precis tvärtom - att de har stulits?
- Har man ett granatgevär är de givetvis farliga. Men sådana finns inte på den kriminella marknaden.

Artikelbild

Och om man inte har ett granatgevär?
- Jag har svårt att se någon större fara för samhället. Granaterna innehåller inget sprängämne. I den här typen av övningsammunition brukar det vara betong i stället. Granaterna innehåller förvisso krut, men det är det mycket som gör.

Men även om granaterna är i princip omöjliga att göra vapen eller sprängämnen av är ändå John Ottosson orolig.

Skarpa drivladdningar
Risken finns att de har hamnat i händerna på några som tycker att de hittat något spännande.

- Granaterna är verkligen inte någonting att leka med. De innehåller skarpa drivladdningar. Och liksom alla andra objekt som innehåller brandfarliga ämnen är de inte att betrakta som en leksak.

Vad skulle kunna hända?
- Bär man sig riktigt dumt åt kan man skada sig på den, om inte annat genom att krutet kan ge brännskador om man står för nära eller att hylsan spricker och fragment träffar ögonen.

Vad är din spontana reaktion på att Försvarsmakten tappat bort sex granater?
- Det är givetvis pinsamt för Försvarsmakten. Det är det i alla lägen då ammunition försvinner.